Kamasan B160 Trout Medium Short Shank

Kamasan B160 Trout Medium Short Shank

In stock
RRP: £4.25 - £17.00
£4.25 - £13.99
Choose Type โคต๏ธ
Qty:

Product Description

Turned down eye, forged bend, bronzed, 3x short shank.

Available Sizes: 6, 8, 10, 12, 14 and 16.

25 B160 hooks in a pack.


You may also like...

<
>
<
>

ImageHousecodeSupplier codeTypeRRPPriceOnhand
โž•๐Ÿ›’FKA0005AB160-10H10, 100 Pack£17.00£13.99In stock ๐Ÿ›’
โž•๐Ÿ›’FKA0005ADHFB160012X12, 25 PackN/A£4.25In stock ๐Ÿ›’
โž•๐Ÿ›’FKA0005AE160-12H12, 100 Pack£17.00£13.99In stock ๐Ÿ›’
โž•๐Ÿ›’FKA0005AGHFB160014X14, 25 PackN/A£4.25In stock ๐Ÿ›’
โž•๐Ÿ›’FKA0005AH160-14H14, 100 Pack£17.00£13.99In stock ๐Ÿ›’
โž•๐Ÿ›’FKA0005AJHFB160016X16, 25 PackN/A£4.25In stock ๐Ÿ›’
โž•๐Ÿ›’FKA0005AK160-16H16, 100 Pack£17.00£13.99In stock ๐Ÿ›’
โž•๐Ÿ›’FKA0005AAHFB160010X10, 25 PackN/A£4.25In stock ๐Ÿ›’
โž•๐Ÿ›’FKA0005AMHFB160006X6, 25 PackN/A£4.25In stock ๐Ÿ›’
โž•๐Ÿ›’FKA0005AN160-6H6, 100 Pack£17.00£13.99In stock ๐Ÿ›’
โž•๐Ÿ›’FKA0005APHFB160008X8, 25 PackN/A£4.25In stock ๐Ÿ›’
โž•๐Ÿ›’FKA0005AQ160-8H8, 100 Pack£17.00£13.99In stock ๐Ÿ›’
Click & Collect

Checking Stock for:

© 1998-2023 Glasgow Angling Centre ltd. (Reg No.: SC184714)
[X] Close

Email me when back in stock

Email:
Permit www.fishingmegastore.com to set cookies?
Okay.
addedtocartimg

Added to Cart

Checkout